مهرانگیز عزتی

آگوست 30, 2019

چگونه با نوجوان خود رفتار کنیم؟

احتمالا از اول تاریخ تا به امروز بیگانه بودن نسل‌ها همیشه نمایان بوده است و برقرار کردن ارتباط در هیچ […]
آگوست 30, 2019

ارتباط موثر

آیا کسی ‌می‌تواند ادعا کند که ماشینی را اختراع کرده است بدون اینکه مهارت های کافی مکانیکی را اموخته باشد […]