مقاله های آموزشی

آگوست 30, 2019

ارتباط موثر

آیا کسی ‌می‌تواند ادعا کند که ماشینی را اختراع کرده است بدون اینکه مهارت های کافی مکانیکی را اموخته باشد […]
آگوست 30, 2019

چگونه با نوجوان خود رفتار کنیم؟

احتمالا از اول تاریخ تا به امروز بیگانه بودن نسل‌ها همیشه نمایان بوده است و برقرار کردن ارتباط در هیچ […]
آوریل 17, 2020

انیمیشن هایی با محوریت موفقیت 1

امروزه شاهد سیل عظیمی انیمشن هستیم که روانه ی بازار می‌شوند،اما همه‌ی انیمشن‌ها ارزش دیدن و وقت صرف کردن را […]